സ്കൂള്‍ ഫോണ്‍ നം :0495-2278060 ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഫോണ്‍ നം :9497746418 ഇമെയില്‍ : gtlpsvalanthode@gmail.com , സ്കൂള്‍ അഡ്രസ്സ്: ഗവ.ട്രൈബല്‍ എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ വാളം‌തോട്,കക്കാടം‌പൊയില്‍ പി.ഒ.,മലപ്പുറം,673604... സബ് ജില്ല: നിലമ്പൂര്‍ ,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് : ചാലിയാര്‍

31 May 2017

ഫോട്ടോഗാലറി 2017-18.

                  2017 മെയ് 31 : ജോസ് സാറിന്റെ റിട്ടയര്‍മെന്റ് ദിവസത്തില്‍ നിന്നും

                 സഞ്ചാരി ഫെയ്സ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ 2017 ജൂണ്‍ 1ന് സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...